Припустимо, що хтось розробив програмне забезпечення системи в строк, не перевищивши при цьому передбачених витрат. Нехай воно точно і ефективно виконує всі функції, перераховані в документації. Чи означає це, що воно якісне? По цілому ряду характеристик відповідь на це питання може бути негативною. Наприклад:

- програмне забезпечення може виявитися важким для освоєння і модифікації, що викличе додаткові витрати на його поточне обслуговування, а ці витрати не так вже й малі;

- програмне забезпечення може виявитися важким для правильного використання і легким — для неправильного;

- може виявитися, що програмне забезпечення значною мірою прив'язана до конкретної ЕОМ чи погано стикується з раніше розробленими програмами.

Існує, однак, цілий ряд типових ситуацій, в яких можна ефективно впливати на якість програмного забезпечення, і тому дуже важливо знати його основні якісні характеристики. Саме курси тестерів Львів допоможуть професійно розібратися у програмному продукті, дізнатися про його якість.

Управління якістю програмного забезпечення - це підвищення економічності його поточного обслуговування. Однак не всі якісні показники програм можуть бути виражені безпосередньо в термінах витрат, таких, як експлуатаційна надійність, низький рівень якої призводить до високої вартості обслуговування протягом всього терміну використання програмного забезпечення, що пов'язано з частими корекціями і труднощами пристосування до нових вимог користувачів.

Головною складністю є те, що існуючі показники якості програмних засобів, як правило, неадекватно відображають ті чи інші властивості, що визначаються потребами і уподобаннями майбутнього користувача.

У зв'язку з великою різноманітністю користувачів неможливо запропонувати якусь єдину універсальну міру якісних показників програмного продукту.

Найкраще, на що може розраховувати користувач - це ефективна методика оцінки якісних показників на основі детально розроблених анкет і ранжирування відповідних показників з їх важливості.

Отже, найбільш раціональний спосіб дій з оцінки якості програмного забезпечення на сьогодні полягає в тому, щоб розробити деяку систему індикаторів його дефектів і використовувати цю систему для визначення напрямів подальшого удосконалення програмних засобів, планування їх випробувань, вирішення питань про доцільність придбання та організації експлуатації.

Основну проблему оцінки якості програмних продуктів представляє той факт, що багато його приватні якісні характеристики суперечливі.