• Головна
  • Бюджет Николаева перешел в режим жесткой экономии
16:00, 28 лютого 2015 р.

Бюджет Николаева перешел в режим жесткой экономии

Исполком принял решение об экономии бюджетных средств.

Сегодня, 27 февраля, исполком городского совета принял решение, которое регламентирует жесткий режим экономии бюджетных средств (не менее 1 процента расходов на бюджетную сферу), направленный на усиление финансово-бюджетной дисциплины.

Согласно решению «О мероприятиях по наполнению городского бюджета и экономного использования бюджетных средств» все подразделения исполкома будут соблюдать платежно-расчетную и финансово-бюджетную дисциплину, обеспечивать эффективное управление расходами городского бюджета, осуществлять мероприятия по энергосбережению.

Также утверждены мероприятия по наполнению городского бюджета Николаева и экономному использованию бюджетных средств.

Заходи щодо наповнення міського бюджету міста Миколаєва та економного використання бюджетних коштів

№ п/пЗміст заходуВідповідальні виконавціСтрок виконання1234
 1.Забезпечення фінансової спроможності бюджету:  
1)встановлення щоденного моніторингу надходжень податків і зборів до міського бюджету, аналіз факторів, що впливають на виконання річних планів дохідної частини міського бюджету, затверджених міською радою, та помісячного розпису доходів;Департамент фінансів Миколаївської міської радиЩомісяця до 5 числа наступного місяця за звітним
2)забезпечення фінансової самостійності міського бюджету   шляхом здійснення заходів  відповідно до  вимог діючого законодавства для збільшення надходжень податків і зборів та посилення роботи щодо:погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, насамперед економічно активних, із одночасним   перерахуванням  податку на доходи фізичних осіб;     забезпечення контролю за своєчасним оформленням права власності на земельні ділянки та права оренди земельних ділянок, проведення аукціонів з продажу вільних від забудови земельних ділянок або прав на них;      продовження роботи по виявленню фактів самовільного зайняття земельних ділянок та використання землі без правовстановлюючих документів,  передача матеріалів до  органів прокуратури для відповідного реагування;врегулювання земельних відносин при оформленні земельних ділянок для встановлення споруд некапітального типу (МАФ) шляхом встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки комунальної власності міста;  відшкодування збитків за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;   здійснення заходів спільно з органами доходів та зборів у відповідності до вимог діючого податкового та земельного законодавства щодо припинення права користування земельними ділянками землекористувачів, які систематично не сплачують плату за землю за земельні ділянки, на яких відсутні об’єкти нерухомості та стягнення коштів, в тому числі в судовому порядку, за земельні ділянки землекористувачів, що мають на цих ділянках об’єкти нерухомості;  забезпечення постійного контролю за своєчасністю здійснення платежів  рекламорозповсюджувачами за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами відповідно до укладених договорів. У випадках систематичної несплати платежів застосовувати право щодо скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами та розірвання   договорів; проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами на предмет законності їх розміщення на землях комунальної власності;забезпечення повноти  укладання договорів та сплати   пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва, у тому числі шляхом систематичного проведення моніторингу даних Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про готовність об’єкта до експлуатації на предмет виявлення суб’єктів, що ухиляються від сплати пайової участі;

забезпечення  контролю за повнотою та своєчасністю сплати платежів за оренду (суборенду) майна комунальної власності. Посилення претензійної роботи до неплатників;забезпечення контролю за повнотою виконання  судових рішень щодо компенсацій втрат міського бюджету
Департамент праці  та  соціального захисту населення Миколаївської міської радиУправління земельних ресурсів Миколаївської міської радиУправління земельних ресурсів Миколаївської міської радиУправління земельних ресурсів Миколаївської міської радиУправління земельних ресурсів Миколаївської міської радиУправління земельних ресурсів Миколаївської міської радиУправління містобудування та архітектури Миколаївської міської радиУправління містобудування та архітектури Миколаївської міської радиУправління містобудування та архітектури Миколаївської міської радиУправління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської радиЮридичний департамент Миколаївської міської ради та
департамент  фінансів Миколаївської міської ради
Протягом  року
3)вивчення з урахуванням економічних обґрунтувань питання доцільності надання органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків і зборів;Департамент фінансів Миколаївської міської радиПротягом року
4)організації ефективної роботи щодо погашення наявної та недопущення утворення нової податкової заборгованості до місцевих бюджетів усіх рівнів;Управління економіки та інвестицій Миколаївської  міської радиПротягом року
5)передбачення  в обов’язковому порядку при укладенні договорів  нарахування пені за порушення строків та повноти сплати договірних зобов’язань суб’єктами господарювання      Виконавчі органи
Миколаївської міської ради
(згідно з повноваженнями)
Протягом року
2.Поліпшення ефективності управління видатками міського бюджету  
1)утримання від планування  непершочергових видатків, пов’язаних із  придбанням автотранспортних засобів (крім спеціалізованого та спеціального транспорту),  ноутбуків (крім установ та закладів соціально-культурної сфери), мобільних телефонів, здійсненням  витрат на оплату послуг мобільного зв`язку;Головні розпорядники коштівДо 1 квітня та протягом року
2)упорядкування штатної чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, в межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) цих установ, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;Головні розпорядники коштівПротягом року
3)проведення аналізу мережі та штатів бюджетних установ, закладів і організацій, розгляд питання щодо впровадження заходів з оптимізації наявної мережі бюджетних установ із урахуванням забезпечення необхідного рівня надання соціально-культурних послуг. Співпраця з відповідними галузевими структурами Миколаївської облдержадміністрації з питання підготовки пропозицій галузевим міністерствам (соціальної політики,  освіти і науки,  охорони здоров’я, культури)    щодо внесення змін до нормативних актів у частині приведення галузевих нормативів, які застосовуються під час здійснення видатків на утримання соціально-культурних установ, у відповідність з фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління освіти Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської радиДо 01 квітня
4)утримання від  прийняття рішень щодо створення нових бюджетних установ, перепрофілювання та реорганізації існуючих бюджетних установ,  які призводять до збільшення бюджетних видатків  на їх утримання (крім випадків, пов’язаних зі збільшенням відповідних послуг для задоволення суспільних потреб);Головні розпорядники коштівПротягом року
5)планування і здійснення   видатків, пов`язаних із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, одержувача бюджетних коштів, за умови забезпечення у повному обсязі коштами для проведення обов`язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, інших поточних видатків, без яких унеможливлюється функціонування і виконання основних функцій бюджетних установ, закладів;Головні розпорядники коштівПротягом року
6)затвердження плану заходів з енергозбереження, встановлення обґрунтованих лімітів  із забезпеченням зменшення споживання  у фізичних обсягах комунальних послуг та енергоносіїв; забезпечення контролю за укладанням договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, одержувачами бюджетних коштів, у межах встановлених  головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням  економії коштів;Головні розпорядники коштівДо 01 квітня
7)припинення використання бюджетних коштів на проведення  з’їздів, симпозіумів, конгресів, недопущення необґрунтованого збільшення витрат на проведення святкових заходів, забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження за кордон за рахунок коштів загального фонду міського бюджету;
забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;
Головні розпорядники коштівПротягом року
8)припинення розробки нових місцевих цільових програм, що потребують додаткового фінансування з місцевого бюджету;Головні розпорядники коштівПротягом року
9)здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна;Головні розпорядники коштівПротягом року
10)збільшення власних надходжень бюджетних установ у частині плати за  послуги (оренда майна, господарська або виробнича діяльність тощо) та спрямування їх у першу чергу на видатки, які не забезпечені асигнуваннями загального фонду міського бюджету.Головні розпорядники коштівПротягом року
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#бюджет #економия
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...