Безкоштовні курси української мови "Навчи друга розмовляти українською".

Програма курсів реалізовуватиметься на засадах вололонтерства; важливу роль відіграватиме ініціативність громадськості міст, прилучення до справи регіональних осередків Всеукраїнського комітету захисту української мови.

Щодо структури й змістового наповнення курсів, то лекційна їх складова розрахована на 36 годин. Планується проводити лекції з історії, культури, мистецтва, кіно тощо.

Контактный телефон: (095) 127-5-711.